Thiết kế căn hộ mẫu cho căn hộ 06 chung cư Smile Building số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, Hà Nội
Căn trục 06 Smile Building số 1 Nguyễn Cảnh Dị Căn trục 06 Smile Building số 1 Nguyễn Cảnh Dị