ATC ngoài việc là đơn vị sản xuất và thi công lắp đặt các sản phẩm nội thất gỗ công nghiệp thì cũng còn là một đơn vị xây dựng. Chúng tôi nhận sửa chữa làm mới những công trình xây dựng đã cũ với kinh phí hợp lý nhất.